kranbil man tgs35-480MAN TGS 35.480

Kranbil med 65 t/m kran.
Plan- og svingskive

Aksler:
Styrende aksler: 
Drivende aksler:
Bomlengde hovedbom: 
Max løftehøyre hovedbom:
Max rekkevidde hovedbom: 

 

 

loftediagram